Deelsessies

Onderstaand een overzicht van de te kiezen deelsessies voor het Buurtbemiddelingscongres. U kunt voor iedere sessieronde een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. Nadat de inschrijving gesloten is, worden de deelsessies verdeeld over twee tijdstippen en krijgt u in uw bevestiging een melding van uw definitieve indeling.

1.  Buurtbemiddeling als het kan, rechtspraak als het moet.
Mr. Machteld Pel, oud rechter, adviseur, bemiddelaar, consultant, trainer, coach, intervisor en arbiter, Pel Mediation, training & consultancy.

Effectief en tijdig kiezen voor bemiddeling bespaart veel ellende voor de buren en vermindering van kosten voor buren, buurtwerk, gemeente, politie en justitie.

2. Hoe organiseer ik buurtbemiddeling (vanuit welzijn) naar zelfstandige stichting
>> Deze deelsessie wordt alleen in ronde 1 uitgevoerd <<
Nathalie Peters, Projectleider Gemeente Alkmaar, Stichting De Bemiddelingskamer 
Esther Boehmer, Projectleider Gemeente Heerhugowaard, Stichting De Bemiddelingskamer
Monique Kleijnen, Projectleider Gemeente Bergen, Stichting De Bemiddelingskamer

In het verleden was het vanzelfsprekend dat projecten buurtbemiddeling ondergebracht werden bij (welzijns)organisaties. Maar is dit nu nog wel zo vanzelfsprekend? Wat zijn de voordelen van een zelfstandige stichting? 
Drie ervaren projectleiders Buurtbemiddeling in regio Noord-Holland West zijn samen de Stichting De Bemiddelingskamer gestart. Graag delen deze drie projectleiders hun ervaring met onder andere het omzetten van buurtbemiddeling naar een zelfstandige stichting.

 

3. Marketing van buurtbemiddeling, de rol van opdrachtgevers/gemeenten in de promotie van BB bij burgers
Drs. Julie Huibregtsen, Expert, Trainer, Begeleder en Sociale Marketing, Huibregtsen Sociale Marketing

Hoe kunnen (sociale) marketingprincipes helpen in de promotie van buurtbemiddeling zélf? In deze deelsessie vertelt expert Julie Huibregtsen over de basisprincipes van Sociale marketing en geeft zij een inkijk in de wereld van deze al bijna 50 jaar beproefde methode voor (maatschappelijke) gedragsverandering.

4. De grenzen van de Buurtbemiddelaar
Van contra-indicatie naar samenwerking in de partnerketen 
José van den Berg, Coördinator Buurtbemiddeling, Gemeente Utrecht  
Makiri Mual, mediator MfN en relatietherapeut, Prisma Praktijk.

Wanneer er overlast ontstaat lukt het Buren meestal wel om het bespreekbaar te maken en op te lossen. Maar soms lukt het niet en ontspoort de situatie. Ruzies, treiterijen, scheldpartijen zijn soms het gevolg. Met de inzet van getrainde buurtbemiddelaars eindigt ruim 72% van de geschillen op bevredigende wijze. 
Er zijn geschillen die onoplosbaar lijken en waarbij moet worden ‘opgeschaald’ . het kan zijn dat een van de partijen niet wil maar er kan ook sprake zijn van extreem overlast (dealen, antisociaal gedrag, strafbare feiten of ernstige psychiatrie). Voor de (vrijwillige) buurtbemiddelaar zijn dat contra-indicaties. Deze workshop gaat over situaties waarin deze contra-indicaties spelen. Naast casuïstiek zullen de sprekers vooral belichten welke interventies de overheden (gemeenten) kunnen ontwikkelen om de overlast op te lossen of te verminderen.      

5. De professionele bemiddelaar
Paul Tijssen, oprichter en trainer, Match-it mediation opleidingen 

In onze samenleving heeft ieder individu de vrijheid om zijn eigen levenspatroon uit te bouwen en eigen wensen en verlangens te realiseren. Dit betekent ook dat het waarden- en normenpatroon en de zingeving in grote mate is geindividualiseerd. Het individu wordt steeds meer op zichzelf teruggeworpen met een onzekere toekomst en met moeilijk op te lossen problemen en vragen (financiële, werkgerelateerde, milieutechnische, relationele, ethische en zingevingkwesties).

Waar je vroeger voor hulp en structuur terecht kon bij instanties en overheden, wordt nu op bovengenoemde terreinen veel meer een appél gedaan op het zelfredzaam vermogen van de burger. Vrijwilligers vullen de lacune van de terugtrekkende overheden. In onze huidige maatschappij kunnen we niet meer zonder vrijwilligers. De vrijwilliger gaat steeds meer reguliere taken overnemen in onze maatschappij. Is deze tendens zorgelijk of juiste een niet te stoppen beweging die allen ten goede komt. Wat maakt de Buurtbemiddelaars zo professioneel en wordt deze wel voldoende gewaardeerd?

In deze deelsessie vertelt Paul Tijssen over zijn ervaring met de buurtbemiddelaars, tevens kunt u ervaren hoe “eenvoudig” een buurbemiddelingsgesprek is!

 

 

 

 

6.  Wat brengt buurtbemiddeling mijn gemeente, de corporaties en de politie 
Bente London, directeur, Stichting Beterburen
Frannie Herder, programmaleider, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  
Landelijk krijgen buurtbemiddelingsorganisaties jaarlijks meer dan 12.000 meldingen van burenoverlast binnen.
Bewoners zoeken zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie.
Deze onafhankelijke, professionele dienstverlening is de financiering meer dan waard. Buurtbemiddeling levert veel tijdwinst op voor diverse betrokken instanties. Het bespaart hen veel geld, omdat de kosten niet opwegen tegen de veel hogere kosten als zaken eenmaal zijn geëscaleerd. Ook wordt er minder beroep gedaan op justitie. Maar de belangrijkste opbrengst is dat bewoners zich gehoord en begrepen voelen en dat de overlast wordt opgelost.
In deze deelsessie vertellen Bente London en Frannie Herder u vanuit de praktijk en vanuit landelijk perspectief welke voordelen buurtbemiddeling (nog meer) oplevert.
 

7. Constructieve communicatie in stressvolle situaties
Erik de Rie, Conflictanalist, Trainer en Communicatie specialist, Rielutions 
Sophie Keij-de Rie, Conflictanalist, Trainer en Communicatie specialist, Rielutions 

Introductie in het CCSS®- communicatiemodel: hoe je met inzet van zes sterke basiselementen het verschil kunt maken bij gespannen verhoudingen en tegengestelde belangen.

8. Krijgskunst in communicatie
>> Deze deelsessie wordt alleen in ronde 1 uitgevoerd <<
Ron Lubbersen, Conflict Expert, Communicatietrainer, Rots en Water trainer, Krijgskunst expert en Sportleraar, voorzitter Stichting Mushin Do en een mensen mens

Deze deelsessie gaat over het vormgeven van de samenwerking, gebruikmakend van principes van martial arts. Hierbij wordt ingegaan op samenwerking tussen bijvoorbeeld politie en buurtbemiddeling: Hoe kun je met elkaar meebewegen.

Ron Lubbersen organiseert workshops, demonstraties en trainingen waarin mediation met martial arts samensmelt, voor stichtingen, verenigingen, bedrijfsleven en overheid. Tevens verzorgt hij judoschoolprojecten voor basisscholen en speciaal onderwijs.

9. Escalatie en de-escalatie
Lianne van Lith, MfN-register- en rechtbankmediator, auteur, opleider en partner in Medling (kennis en opleidingsinstituut bij conflictbehandeling)

Conflicten ontstaan en ontwikkelen zich in verschillende stadia tot een punt waarop er ogenschijnlijk geen oplossing meer is. Aan de hand van de escalatietrap van Friedrich Glasl en aan de hand van het Medling de-escalatiemodel worden mogelijkheden voor buurtbemiddelaars toegelicht.