Programma

09.00 Inloop en ontvangst
Vanaf dit moment kunt u komen binnenlopen. Bij de registratiebalie ontvangt u een naambadge en een congrestas met blocnote en pen. In de ontvangstruimte staat de koffie met iets lekkers voor u klaar!

10.00 Opening door de dagvoorzitter
Gert Jan Slump, criminoloog, maatschappelijk innovator/ondernemer en expert in herstelrecht

10.15 Buurtbemiddeling, veiligheid en veerkracht
Prof.dr. Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur - Raad van bestuur, Verwey-Jonker Instituut, hoogleraar Veiligheid & Veerkracht, Vrije Universiteit.

De sociale structuur van de samenleving is sterk veranderd. Men spreekt van een netwerksamenleving; Boutellier spreekt van een improvisatiemaatschappij. Deze creëert nieuwe problemen en biedt nieuwe mogelijkheden. Buurtbemiddeling past bij de nieuwe condities voor samenleven. Een verhaal over improvisatie, lokaal bestuur en een nieuwe visie op de veiligheid en veerkracht in de wijken en buurten.

10.45 Bestrijding woonoverlast
Prof.mr.dr. Michel Vols, adjunct hoogleraar Openbare-orderecht Universiteit van Groningen 

In de wet aanpak woonoverlast zijn aanvullende bestuursrechtelijke maatregelen waaronder gedragsaanwijzingen opgenomen (zoals een bezoekersverbod en een verbod tot draaien van muziek op bepaalde uren). Vraag is wat deze wet aan bestaande mogelijkheden van bestrijding overlast toevoegt. Er bestaan al veel opties om woonoverlast aan te pakken, zoals het opnemen van voorwaarden in het huurcontract waaraan de huurder zich heeft te houden.

11.15 Koffiepauze
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11.45 Deelsessies
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om uit 9 onderwerpen een eerste voorkeur en een reserve keuze op te geven. Op de pagina deelsessies vindt u een overzicht van de deelsessies waar u uit kunt kiezen.

12.45 Lunch
U krijgt in de ontvangstzaal een lunch aangeboden en u kunt daar de informatiemarkt bezoeken.

13.45  Het belang van buurtbemiddeling en waarom corporaties dit (kunnen en moeten) ondersteunen
Hester van Buren, Voorzitter Raad van Bestuur, Woningstichting Rochdale Amsterdam

14.15 Buurtbemiddeling in de gemeente: iedere gemeente zou ermee aan de slag moeten
Aleid Wolfsen, Oud-burgemeester van Utrecht ‚Äč(2008-2013), voorzitter, Autoriteit Persoonsgegevens.

Een relatief goedkope voorziening die flink bijdraagt aan het gevoel van veiligheid van de burger.

14.45 Theepauze
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

15.15 Deelsessies
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om uit 9 onderwerpen een eerste en een reserve keuze op te geven. 

16.15 Buurtborrel
Gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten met medeprofessionals, sprekers en standhouders.