Organisatie

Het Buurtbemiddelingscongres is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. Mediapartner van het congres is tijdschrift SoziO. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 9 mei 2017 in Congrescentrum 't Spant te Bussum. Adres van de locatie is: Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB BUSSUM. www.spantcongrescentrum.nl

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 279,00 excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.

Kortingsregelingen
EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen 10% korting op de deelnamekosten. Voorwaarde is dat de aanmelding vóór 1 maart 2017 online is ingevoerd.

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie geldt een oplopende korting op congresdeelname. Na de eerste inschrijving krijgt de tweede persoon 5% korting, de derde en vierde persoon 10%, de vijfde en daarop volgende personen 15%, de tiende en daarop volgende personen krijgen 20% korting. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Studentenkorting: studenten hebben recht op € 79,- korting. 
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

SoziO-abonneesontvangen € 30,- korting op hun deelname. 
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding (online & offline). Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

1. Bij annulering vóór 1 april 2017 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 2 april en 25 april 2017 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 25 april 2017 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Programmaontwikkeling
Paul Roosenstein Logacom BV
planning@logavak.nl

Publiciteit en marketing
Joyce Guldemond

Informatiemarkt/standhouders
Phillipine Herkes
philippine@mailswp.com 

 Nadere algemene informatie

Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites:           www.buurtbemiddelingscongres.nlwww.Logacom.nl
Facebook:          www.facebook.com/Logacombv
Twitter:               @Logacom